Skip to Main Content

Horizon by Surya Rugs

Collection Items

Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1000-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1000-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1000-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1000-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1000-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1000-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1000-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1000-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1001-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1001-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1001-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1001-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1001-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1001-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1001-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1001-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1004-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1004-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1004-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1004-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1004-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1004-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1004-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1004-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1011-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1011-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1011-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1011-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1011-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1011-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1011-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1011-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1019-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1019-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1019-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1019-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1019-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1019-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1019-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1019-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1021-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1021-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1021-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1021-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1021-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1021-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1021-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1021-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1022-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1022-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1022-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1022-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1022-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1022-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1022-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1022-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1035-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1035-2773
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1035-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1035-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1035-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1035-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1035-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1036-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1036-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1036-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1036-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1036-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1036-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1036-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1036-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1038-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1038-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1038-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1038-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1038-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1038-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1038-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1038-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1043-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1043-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1043-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1043-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1043-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1043-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1043-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1043-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1045-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1045-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1045-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1045-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1045-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1045-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1045-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1045-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1046-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1046-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1046-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1046-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1046-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1046-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1046-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1046-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1048-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1048-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1048-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1048-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1048-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1048-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1048-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1048-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1059-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1059-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1059-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1059-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1059-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1059-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1059-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1059-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1062-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1062-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1062-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1062-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1062-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1062-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1062-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1062-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1067-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1067-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1067-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1067-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1067-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1067-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1067-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1067-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1073-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1073-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1073-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1073-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1073-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1073-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1073-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1073-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1077-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1077-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1077-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1077-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1077-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1077-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1077-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1077-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1079-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1079-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1079-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1079-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1079-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1079-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1079-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1079-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1080-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1080-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1080-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1080-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1080-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1080-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1080-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1080-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1081-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1081-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1081-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1081-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1081-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1081-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1081-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1081-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1082-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1082-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1082-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1082-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1082-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1082-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1082-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1082-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1089-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1089-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1089-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1089-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1089-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1089-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1089-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1089-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1093-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1093-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1093-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1093-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1093-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1093-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1093-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1093-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1094-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1094-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1094-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1094-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1094-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1094-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1094-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1094-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1097-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1097-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1097-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1097-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1097-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1097-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1097-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1097-93126
Surya Rugs Horizon 2' x 3' 2' x 3'
HRZ1098-23
Surya Rugs Horizon 2'7" x 7'3" 2'7" x 7'3"
HRZ1098-2773
Surya Rugs Horizon 3'3" x 5' 3'3" x 5'
HRZ1098-335
Surya Rugs Horizon 5'3" x 7'3" 5'3" x 7'3"
HRZ1098-5373
Surya Rugs Horizon 6'7" x 9'6" 6'7" x 9'6"
HRZ1098-6796
Surya Rugs Horizon 7'10" x 10'3" 7'10" x 10'3"
HRZ1098-710103
Surya Rugs Horizon 7'10" Round 7'10" Round
HRZ1098-710RD
Surya Rugs Horizon 9'3" x 12'6" 9'3" x 12'6"
HRZ1098-93126

Please Note: Baer's Furniture operates stores in the Miami, Ft. Lauderdale, Ft. Myers, Orlando, Naples, Florida area. Please contact us for delivery and price information.

Drag an
Item Here

Click the or drag a product image here to save it to your QuickList
Add Items to Cart
View Cart
Active Project
Load a Project